MATERIAŁY Z SEMINARIUM

WPROWADZENIE

21 XI 2020

ŚWIĘTOŚĆ

13 XII 2020

RAZEM CZY OSOBNO

29 XI 2020

WIĘŹ MAŁŻEŃSKA

20 XII 2020

HISTORIA MAŁŻEŃSKA

6 XII 2020

SESJA Q&A

termin do ustalenia

Seminarium

Małżeńskie.

© 2020 by Droga Odważnych i uBOGAcONA